To wspaniale, że grupa ludzi z różnych środowisk i wyznań spotykają się, aby wspólnie modlić się o pokój na świecie. Jednym z największych zagrożeń dla pokoju na świecie w naszych czasach jest irracjonalna wzajemna nienawiść wśród instytucji religijnych. Fakt, że wszystkie religie wyznają wiarę w jedynego Boga jako Stwórcy wszystkich ludzi nie wydaje się być w stanie zapobiec nienawiści religijnej wśród wierzących. Dlaczego tak jest? Jest to podstawowe pytanie, a na nie jest prawdopodobnie tyle irracjonalnych odpowiedzi ilu niezorientowanych wierzących. Inicjatywa „United Truth” oferuje pomysłowe rozwiązanie aktualnego problemu, mianowicie, zebrać wierzących z tak wielu różnych religii jak się tylko da, aby modlić się do Boga; aby to On obdarował wszystkich swoim Pokojem. Pokój jest darem, jest postawą harmonii z naszymi towarzyszami podróży na tej planecie. Bóg obdarowuje nas nim, gdy tylko otworzymy nasze serca aby przyjąć ten dar. Musimy wprowadzać pokój drogą, którą bezlitośni ludzie prowadzą swe wojny.

„Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój”, mówi Jezus, „albowiem oni będą nazwani synami bożymi”. Pozwól mi przyłączyć się do Zjednoczonej Prawdy (United Truth) ze wszystkimi ludźmi dobrej woli aby szerzyć pokój w naszym świecie. Zacznijmy najpierw od siebie przez wprowadzenie porządku we własnym domu i poprzez wykorzenienie z naszego życie wszystkiego co osłabia prawdziwy pokój.

Możemy zacząć od akceptacji innych, którzy różnią się od nas, zgadzając się nie zgadzać na niszczenie wspólnego dobra. Możemy otaczać się tymi, którzy wspierają nas i pracę na rzecz pokoju w swoich środowiskach. Aby promować pokój na świecie.

Father Hugh Duffy, USA