O nas

Nie możemy być obojętni i ignorować tego co się dzieje na świecie. Świat staje się coraz mniejszy, ludzie różnych nacji i religii podróżują, uczą się, pracują; wszystko dzieje się coraz szybciej. Ale z drugiej strony wybucha wiele konfliktów na tle narodowym i religijnym.

Niedawno usłyszałem o ciężko chorującym dziecku i zastanawiałem się nad różnicami w cierpieniu rodziców, czy są one różne w zależności w co wierzymy. Cierpienie powinno być takie samo, tak jak miłość do ukochanych, ponieważ wszyscy mamy te same korzenie jako ludzie. Gdzie tkwi różnica skoro wszyscy dbamy o swoich ukochanych, o dzieci, rodziców, wnuki? Czy to nie jest czymś naturalnym wpisanym w nasze życia, nieważne skąd pochodzimy?

Skąd biorą się te wszystkie konflikty, jeżeli nikt nie pragnie śmierci.

Jest jeden Bóg. Jest On jedyny i niepowtarzalny. Różne narody i religie rozumieją Go w różny sposób, ale naszym celem powinno być służenie Mu, a tym samym podchodzenie do każdej osoby z miłością i przebaczeniem.

Bóg jest naszym Panem i Stwórcą. I nikt inny nie ma prawa decydować o narodzinach, życiu i śmierci człowieka. A ktokolwiek próbuje decydować w tych kwestiach stawia się ponad Bogiem!

Inicjatywa United Truth ma na celu wdrożenie platformy zmierzającej do akceptacji i przebicia się przez różnice kulturowe i religijne, oraz zjednoczeniu się jako dzieci ukochane przez Boga, aby modlić się za swoje potrzeby i o pokój. Nikt nie wątpi w to, że większość ludzi na świecie pragnie pokoju i szacunku dla swojej wiary i religii. Módlmy się więc o to razem do Boga, jedynej Prawdy, Drogi i Życia; o błogosławieństwo dla każdego z nas.

Zapraszamy każdego do udziału w projekcie, zagłosowaniu za pokojem i modlitwy z nami o Pokój na Świecie i za siebie nawzajem w naszej ekumenicznej grupie.

Dzielcie się z nami świadectwami, aktywnie uczestniczcie w projekcie i jego rozwoju. Jesteśmy dopiero na początku drogi.

Mój drogi Boże, wywyższony w swej mocy i błogosławiony,
Ty stworzyłeś wszystkich ludzi i każdego z osobna,
Stworzyłeś nas do wolności, pokoju i miłości,
Dałeś nam nieskończone dobro i błogosławieństwo.
Dzisiaj chcę oddać tobie chwałę i cześć,
Wychwalam Cię za moją rodziną, przyjaciół i każdego człowieka.
Wychwalam Cię bo inspirujesz mnie ku dobru.
Twoje Imię jest uzdrowieniem naszych chorób i słabości
Nikt nie jest w stanie wymówić Twojego imienia bez Twojej woli.
Nikt nie jest w stanie czynić dobra bez Ciebie.
Bez Ciebie jestem nikim i zdolnym do każdego zła.
Mój Panie, oddaję Ci dziś całe moje życie i wszystkich którzy chcą się z nami modlić o pokój i za siebie nawzajem.
Oddaję CI każdego i proszę abyś wszedł w jego życie, w jego wszystkie relacje i uzdrowił wszystko co nie pochodzi od Ciebie.

AMEN