Pokój

W dzisiejszym świecie każdy chciałaby żyć w pokoju. Nikt nie chce wojny, przemocy ani konfliktów, chociaż sytuacja z jaką teraz się spotykamy jest wyjątkowo trudna. Spójrzmy na definicję pokoju: wolności od niepokoju, spokój, stanu lub okres, w którym nie ma wojny lub wojna się skończyła, stan wzajemnej harmonii między ludźmi lub grupami.

Jak piękne byłoby, gdybyśmy wszyscy żyli w stanie wzajemnej harmonii, bez nienawiści, zabijania, przemocy itp. Jestem pewna, że wszyscy byliby szczęśliwsi, bardziej skoncentrowani i bardziej produktywni w swoim życiu, ponieważ utrzymywaliby pokój ducha.

Światowi przywódcy starają się zaoferować skuteczne rozwiązanie problemu, który dotknął naszą Ziemię. Jednak osiągnięcie globalnego pokoju wydaje się niemożliwe, bez względu na to, jak bardzo się starają. Żadna z popularnych formuł nie przyniosła oczekiwanego rezultatu – wciąż widzimy konflikty i krwawe wojny utrzymujące się w naszej społeczności i naszym świecie.

Odpowiedzi należy szukać w sobie. Każdy z nas powinien inwestować w ulepszanie otaczającego nas świata. Powinniśmy starać się rozwijać i umacniać ruchy, wspólnoty i grupy, które reprezentują światowy pokój. Jednak bez względu na to, jak bardzo się staramy, pierwszym krokiem na drodze do zrozumienia prawdziwego znaczenia tego słowa jest zapamiętanie nauki Jezusa o Złotej Regule: „Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie”. Innymi słowy, za każdym razem, gdy przyjdzie nam do głowy zrobienie czegoś, co może skrzywdzić drugą osobę, powinniśmy przypomnieć sobie ten werset i zastanowić się jeszcze trzy razy. Zło chce przejąć kontrolę nad światem, oferując nienawiść, wojnę, przemoc, niesprawiedliwość, głód i inne katastrofy. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to co się dzieje, poprzez to co robimy lub czego nie robimy i wszyscy musimy walczyć ze złem zakładając naszą duchową zbroję.

Starajmy się traktować nawzajem z miłością i szacunkiem, żyć w pokoju z resztą populacji, gwarantować wszystkim sprawiedliwość i zapobiegać wszelkiego rodzaju konfliktom.

Pamiętajcie, że Bóg Wszechmogący nas wspiera i ma wszystko pod kontrolą.

— Georgette