Pieśń pokoju z granicy do świata

Pieśń pokoju z granicy do świata

Regionalny chór dziecięcy z Tawusz został założony 24 października 2015 r. przez dyrygentkę, współzałożycielkę i przewodniczącą Ormiańskiego Stowarzyszenia Dyrygentów Chóralnych – Christine Sheroyan, przy pełnym poparciu Biskupa Ormiańskiego Kościoła...