Ksiądz Biskup

Ksiądz Biskup

Ksiądz Biskup z wielkim zainteresowaniem przyjął wiadomość o inicjatywie, która stawia sobie za cel zgromadzenie na modlitwie o pokój ludzi dobrej woli z różnych regionów świata, kultur i religii. Również wykorzystanie w tym celu środków nowoczesnej komunikacji...
To cudownie…

To cudownie…

To wspaniale, że grupa ludzi z różnych środowisk i wyznań spotykają się, aby wspólnie modlić się o pokój na świecie. Jednym z największych zagrożeń dla pokoju na świecie w naszych czasach jest irracjonalna wzajemna nienawiść wśród instytucji religijnych. Fakt, że...